คำถามที่พบบ่อย

Double A

ดั๊บเบิ้ล เอ ดีเอ็นเอ
ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบด้านเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำของกระบวนการผลิต เราตั้งใจคัดสรร บริหารจัดการ สนับสนุนเลือกใช้วัตถุดิบที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
ต้นกระดาษ: ปลูกใหม่ ไม่ทำลายป่าไม้ธรรมชาติ

ดั๊บเบิ้ล เอ เลือกใช้ไม้จากต้นกระดาษที่เกษตรกรหมุนเวียนปลูกขึ้นใหม่บนคันนาหรือตามพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ไม่รบกวนพื้นที่เพาะปลูกพืชหลัก รักษาความหลากหลายและมีส่วนช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ

พลังงานที่ยั่งยืน: ไฟฟ้าชีวมวลจากการทำของเสียไม่ให้เสียของ

“การทำของเสียไม่ให้เสียของ” เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญ ของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ จึงถูกส่งต่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นเพียงพอใช้กับกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมดของโรงงาน และยังมีเหลือมากพอส่งต่อสู่ชุมชน

บริหารทรัพยากรน้ำ: ไม่รบกวนแหล่งน้ำสาธารณะ

เราใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาด 35 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ถูกขุดขึ้นเพื่อรองรับน้ำฝนและเก็บกักน้ำหลากเอาไว้ใช้โดยไม่รบกวนแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทำให้โรงเยื่อของเราใช้น้ำน้อย ส่วนน้ำที่ใช้แล้วยังถูกนำมาผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อนำไปรดต้นไม้ เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ค่าทุกหยด

ดูแลอากาศ: ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการฟอกเยื่อ

ดั๊บเบิ้ล เอ ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเยื่อกระดาษโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เราเลือกใช้ระบบการฟอกเยื่อแบบ Elemental Chlorine Free หรือที่เรียกว่า ECF ซึ่งไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการกระบวนการผลิต

ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบ ดูแลชุมชนรอบข้างคือพันธกิจที่เรามุ่งมั่น
สร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืนให้ครอบครัวชาวนา

กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ทุกรีม มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวชาวนา การเลือกใช้ต้นกระดาษที่ชาวนาปลูกขึ้นบนคันนาและพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนที่ยั่งยืนในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งรายได้เสริมที่ยั่งยืนให้แก่ครอบครัวชาวนาด้วย.

ด้วยการผสานให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าร่วมในวงจรธุรกิจ จากการริเริ่มส่งเสริมโครงการ "ปลูกต้นกระดาษบนคันนา" ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับรางวัล Asian CSR Awards 2011 ในฐานะองค์กรที่ช่วยขจัดความยากจนในเอเชีย

“ปลูกฝัง” สนับสนุนต้นไม้เพื่อการศึกษา

นอกจากการให้เปล่า ดั๊บเบิ้ล เอ ยังส่งเสริมโครงการอุดหนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนผ่านโครงการปลูกต้นกระดาษรอบรั้วโรงเรียน กว่า 8,000 โรงเรียนที่ได้รับกล้าไม้ไปปลูกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมการรับประกันการซื้อไม้กลับเพื่อเป็นอีกหนึ่งแหล่งสร้างทุนเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนที่ต้องการ

แตกต่างอย่างดั๊บเบิ้ล เอ
ทุกอย่างเริ่มต้นที่วัตถุดิบ เคล็ดลับคุณภาพที่โดดเด่นของดั๊บเบิ้ล เอ เริ่มจากการคัดสรรเยื่อคุณภาพดีมีความหนาแน่นสูงมากกว่า 30 ล้านไฟเบอร์ต่อกรัม กระจายตัวได้ดีทั่วแผ่น ทำให้เนื้อกระดาษแน่น แกร่ง ทึบแสง มีความเรียบผิวดี เป็นที่มาของความเรียบลื่น คมชัด ใช้ได้ 2 หน้า เอกลักษณ์คุณภาพดั๊บเบิ้ล เอ ที่คุณคุ้นเคยไว้วางใจ
กระดาษที่สร้างความประทับใจ

เมื่อคุณไว้วางใจเลือกใช้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ทุกงานของคุณจะสัมผัสได้ถึงคุณภาพและความพรีเมี่ยมที่ผ่านการขัดเกลามาในทุกกระบวนการผลิต แม้แต่วัตถุดิบที่ดั๊บเบิ้ล เอ เลือกใช้อย่างต้นกระดาษก็เป็นพันธุ์ไม้ที่ผ่านการคัดสรรพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างเข้มข้นจากกว่า 2,500 สายพันธุ์ เพื่อให้ได้เยื่อคุณภาพเยี่ยมสำหรับกระดาษดั๊บเบิ้ล คุณภาพที่คุณประทับใจ

ดีสำหรับคุณและดีสำหรับโลก

ทุกรีมของกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ถูกผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบจาก “ไม้ปลูก” ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือพื้นที่ว่าง เป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม วางระบบและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ และใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณจึงไม่เพียงได้แต่จะได้ใช้กระดาษคุณภาพที่ดีสำหรับทุกงานของคุณ แต่ยังเป็นกระดาษที่เป็นมิตรและดีต่อโลกของเรา

เลือกกระดาษที่ใช่ให้เหมาะกับงาน
เพราะงานแต่ละชิ้นอาจต้องการการนำเสนอที่แตกต่างกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกันคือสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจให้กับคุณ นี่คือเคล็ดลับ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกกระดาษที่ใช่ให้แต่ละงาน
1. ประเภทกระดาษที่ใช่
 • กระดาษเอนกประสงค์: เป็นกระดาษที่ใช้สร้างสรรค์งานได้หลากหลายประเภท เหมาะทั้งงานพรินต์และงานถ่ายเอกสาร กระดาษมีความขาวสว่าง งานพิมพ์คมชัด
 • กระดาษถ่ายเอกสาร: เป็นกระดาษที่เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสาร โดยเฉพาะงานที่ใช้ภายใน เน้นความคุ้มค่า
 • กระดาษถ่ายเอกสารสี: เป็นกระดาษที่เหมาะสำหรับงานพรีเซนต์เทชั่นที่ต้องการงานพิมพ์สีสันสวยงาม
 • กระดาษอิงค์เจ็ท: เป็นกระดาษที่ออกแบบมาให้รับน้ำหมึกได้ดี เหมาะกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทซึ่งหมึกพิมพ์เป็นแบบ water-based โดยทั่วไปเป็นประเภทกระดาษที่ให้คุณภาพสูงกว่ากระดาษเอนกประสงค์
 • กระดาษเลเซอร์: เป็นกระดาษที่ออกแบบมาให้มีผิวเรียบเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ไม่ควรนำกระดาษเลเซอร์ไปใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เพราะอาจจะทำให้หมึกเยิ้มเนื่องจากกระดาษดูดซับน้ำหมึกได้ไม่ดีพอ
2. ขนาดกระดาษที่ต้องการ

คุณอยากได้กระดาษขนาดใหญ่หรือหนาเป็นพิเศษหรือไม่? คุณต้องการใช้กระดาษตามที่ถูกระบุสเปคเอาไว้แล้วหรือเปล่า? ดั๊บเบิ้ล เอ มีกระดาษหลายขนาดให้คุณเลือกใช้ตามต้องการ ดังนี้

 • เอ 3, เอ 4, เอ 5, เอ 11, บี 4, บี 5, เอฟ 4, เอฟ 11
 • ขนาด 8.5 x 14 นิ้ว (Legal size)
 • ขนาด 11 x 17 นิ้ว (Ledger size)
3. ผลลัพธ์งานพิมพ์ที่คุณชอบ

ความเรียบผิวกระดาษเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับหมึกซึ่งส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ เนื้อกระดาษยิ่งเรียบลื่นยิ่งรับหมึกพิมพ์ได้ดี แต่ถ้ากระดาษที่คุณใช้มีความเรียบผิวไม่พอ อาจใช้การปรับค่าความเข้ม/ความคมชัดบนเครื่องพิมพ์เป็นตัวช่วย หรือเจาะจงเลือกใช้กระดาษที่เรียบลื่น คมชัด ใช้ได้ 2 หน้า

4. ไม่หมดจดเป็นไรไหม?

ถึงวันนี้กระดาษรีไซเคิลมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นกว่ายุคแรกๆ แต่ก็อาจจะยังมีโอกาสพบจุดสกปรกบนเนื้อกระดาษได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้กระดาษประเภทนี้สำหรับการพรินต์หรือถ่ายเอกสารงานที่มีความสำคัญ

5. ค่าความขาวสว่างที่ให้งานสวยคมชัด

ความขาวสว่าง (Brightness) เป็นคนละอย่างกับความขาวของเนื้อกระดาษ ความขาว (Whiteness) บ่งบอกถึงเชดสี (ขาว, ขาวนวลอมเหลือง, ขาวสว่างอมฟ้า) ในขณะที่ความขาวสว่างแสดงถึงปริมาณแสงที่สะท้อนจากผิวกระดาษ สเกลวัดค่าความขาวสว่างจะอยู่ระหว่าง 0 – 100 โดย 100 คือค่าความขาวสว่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตกระดาษโดยทั่วไปจะมีการเติมสารฟอกนวล (OBAs) เพื่อเพิ่มความขาวสว่างในกระดาษ ซึ่งสาร OBAs นี้จะสะท้อนแสงจากผิวหน้ากระดาษได้มาก ส่งผลให้การวัดค่าความขาวสว่างสูงกว่า 100 โดยปกติค่าความขาวสว่างมาตรฐานคือ 92 แต่ควรเลือกกระดาษที่ค่าความขาวสว่างตั้งแต่ 96 ขึ้นไปสำหรับงานพรีเซนต์เทชั่นต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพงานสีสวยคมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ สำหรับกระดาษภายใต้แบรนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ ทุกแกรมมีค่าความขาวสว่างตั้งแต่ 101 ขึ้นไป

6. ไม่อยากให้มองทะลุหลังใช่หรือเปล่า?

ความทึบแสงคือตัววัดปริมาณแสงที่สามารถทะลุผ่านกระดาษได้ โดยกำหนดให้ค่าความทึบแสงสมบูรณ์อยู่ที่ 100% ซึ่งกระดาษจะถูกจัดประเภทเป็นกระดาษที่ความทึบแสงต่ำ ปานกลาง และความทึบแสงสูง โดยกระดาษที่พรีเมี่ยมคุณภาพดีจะต้องมีความทึบแสงสูงเพื่อป้องกันการมองทะลุหลัง ความทึบแสงสูงเป็นคุณสมบัติสำคัญของกระดาษที่สามารถใช้งานได้ 2 หน้า

7. แกรมและความหนาของกระดาษ

น้ำหนักส่งผลถึงความหนาของกระดาษ และความหนานั้นสะท้อนถึงคุณภาพความพรีเมี่ยมของกระดาษที่คุณเลือกใช้ โดยปกติกระดาษที่ใช้ในสำนักงานจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 70 – 120 แกรม ยิ่งแกรมสูงยิ่งให้ผลลัพธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกว่า

 • 70 - 75 แกรม – กระดาษถ่ายเอกสารที่เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน
 • 80 - 90 แกรม – กระดาษเอนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับงานเอกสารที่ต้องการความน่าเชื่อถือ คุณภาพสูงและใช้งานได้ 2 หน้า เหมาะทั้งงานพิมพ์สีและขาว-ดำ
 • 100 - 120 แกรม – กระดาษเอนกประสงค์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการพิมพ์งานพรีเซนต์เทชั่นต่างๆ ที่ต้องการสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจเป็นพิเศษ