ถุงมือยาง

ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (ยางธรรมชาติ)

ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (ยางธรรมชาติ)

เหนียวนุ่ม กระชับ ใส่สบาย ได้มาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับสากล สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์*

  • ถุงมือยางธรรมชาติ ชนิดผิวเรียบ ปราศจากแป้ง
  • สวมใส่สบาย กระชับมือ
  • เหนียวนุ่ม ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ
  • ช่วยป้องกันการปนเปื้อน
  • เหมาะสำหรับบุคลากรด้านทันตกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการใช้ในอุตสาหกรรมอื่น อาทิ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจงานทำความสะอาด
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2015 และ มอก.1056-2556
  • *ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพระดับสากล (QMS) สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO13485-2016ǀ