Double A Global
Double A Thailand
Double One Dream One Tree

ข่าว+

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จ.ลำพูนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จ.ลำพูนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติฯ

คณะนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน…

อ่านต่อ..

โปรโมชั่น+

Thailand Double A Display Challenge July-September 2013

Thailand Double A Display Challenge July-September 2013

เพียงตั้งกองกระดาษ Double A 1. ส่งรูปภาพการตั้งกองกระดาษ Double A พร้อมใบสมัครเข้ามาที่บริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ Double…

อ่านต่อ..

Double A One Dream One Tree+

พิพิธภัณฑ์ บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์+

bankunkitti banner