Double A Global
Vietnam

Sự Thành công

Dẫn đầu trong việc sản xuất bền vững, chính sách của Double A về các hoạt động xay xát làm giấy rât thân thiện với môi trường, có nghĩa là mỗi tờ giấy Double A và tất cả các dòng sản phẩm của chúng tôi được sản xuất với sự cân bằng hoàn hảo về chất lượng sản phẩm và giữ gìn môi trường.

Hoạt động của Double A bao gồm việc đánh giá vòng đời “nguồn gốc tới cổng nhà máy” (‘cradle to mill gate’), các chứng chỉ được công nhận quốc tế, và công nghệ tiên tiến, những thứ rất cần thiết để sản xuất bột giấy và giấy một cách bền vững.

Double A đảm bảo rằng các thành tích môi trường là đang hiện hành, Double A làm việc với các tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan và nước ngoài để hỗ trợ thêm các sáng kiến môi trường. Chúng tôi cũng liên tục đo lường sự thân thiện môi trường của riêng chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm của chúng tôi được sản xuất với sự tác động môi trường tối thiểu.

Quá trình sản xuất của Double A dựa vào việc sử dụng các nguyên liệu thô mà chúng ta có thể trồng trọt, bảo tồn và tạo ra mà không can thiệp tới thiên nhiên và không ảnh hưởng tới những cộng đồng gần công ty chúng tôi.