Double A Global
Double A Thailand

กระดาษ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข่าว

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล

ดั๊บเบิ้ล เอ  ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยได้มอบงบประมาณสนับสนุนการตั้งจุดอำนวยความสะดวกประชาชน 7 วันอันตราย ให้กับอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นผู้รับมอบ   เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย