ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์เรียนรู้

บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์

มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก

จากคุณกิตติ

"คนเราระหว่างยังไม่พบเป้าหมายของชีวิต เท่ากับเดินอยู่บนหลายทางเเยก ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทางเดินถูกต้องหรือไม่ หวังว่าประสบการณ์ชีวิตของผมจะเป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลัง"

Next

หลากประสบการณ์การค้า

ถึงแม้จะไม่มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างเด็กคนอื่น แต่กิตติก็ไม่ยอมหยุดนิ่งพยายามทำงานเพื่อช่วยครอบครัวอยู่เสมอ เริ่มต้นจากการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยกิตติเลือกที่จะค้าขาย ทำให้กิตติได้ฝึกฝนตนเองและสั่งสมหลากประสบการณ์การค้าไว้มากมาย

Next

ภาพรวมศูนย์เรียนรู้

ภายในศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ส่วนเเสดงเเต่ละส่วนจะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราว เเนวทางการดำเนินชีวิตในช่วงต่างๆของคุณกิตติ ผู้เข้าชมจะเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน รวมทั้งได้รับเเง่คิดดีๆที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ชีวิตของคุณกิตติ

ลงทะเบียนเข้าชม

*การเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับเป็นหมู่คณะเท่านั้น ตั้งแต่ 15 - 30 คน หากมากกว่า 30 คน กรุณาสอบถามล่วงหน้าที่คุณอารีย์ 085-8350190)

  • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ข้อมูลนี้จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่านหากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจองของท่าน